Prof. Dr. KH. Said Aqil Sirot, M.A

Islam Nusantara bukan  Madhab, bukan aliran , tapi tipologi , mumayyizaat, khashais. Islam yang santun, berbudaya, ramah, toleran, berakhlaq dan berperadaban. Inilah Islam Nusantara.

Prof. Dr. KH. Said Aqil Sirot, M.A

Ketua Tanfidziyah PBNU